Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Konta bankowe

Numery rachunków bankowych PROKURATURY OKRĘGOWEJ W PŁOCKU

I. Dochody Skarbu Państwa (m.in. wpłaty z tytułu sporządzenia i wydania kserokopii)  należy dokonywać na konto dochodów w 

NBP O/O WARSZAWA o numerze:  65 1010 1010 0070 8322 3100 0000

II. Wydział Budżetowo - Administracyjny Prokuratury Okręgowej w Płocku informuje, że od dnia 17 września 2020 roku, wpłaty związane z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi należy kierować na konta w BGK, odpowiednio:

Bank Gospodarstwa Krajowego, AL. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa Kod SWIFT (do transakcji międzynarodowych) BGK: GOSKPLPW

1. Konta bankowe wyłącznie dla przelewów bankowych

Zabezpieczenia, dowody rzeczowe w PLN:  92 1130 1017 0020 1570 2790 0001
Poręczenia majątkowe w PLN:   38 1130 1017 0020 1570 2790 0003

Wpłaty w walutach z tytułu zabezpieczeń i poręczeń majątkowych:

EUR:  81 1130 1017 0020 1570 2790 0005
USD:  11 1130 1017 0020 1570 2790 0004
GBP:  54 1130 1017 0020 1570 2790 0006

Rachunek bankowy dla wadiów i zabezpieczeń z tytułu prowadzonych przetargów:

65 1130 1017 0020 1570 2790 0002

2. Wpłaty gotówkowe:

Obsługa gotówkowa jest prowadzona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie Zastępczej Obsługi Kasowej (ZOK) realizowanej przez następujące banki: Bank Pekao S.A. oraz Bank Pocztowy S.A.

Wpłat gotówkowych poręczeń i zabezpieczeń majątkowych w PLN można dokonywać wyłącznie w placówkach Pośredników kasowych niżej wymienionych banków:

a) Bank Pekao S.A.

Wypełniając blankiet wpłaty w PLN, jako odbiorcę należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego oraz rachunek bankowy odpowiedni dla rodzaju wpłaty (dla poręczeń lub zabezpieczeń):

Tytuł wpłaty Numer rachunku
Poręczenia majątkowe 56 1240 6957 0111 0000 0000 3026
Zabezpieczenia majątkowe 29 1240 6957 0111 0000 0000 3027


b) Bank Pocztowy S.A.

Wypełniając blankiet wpłaty w PLN, jako odbiorcę należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego oraz rachunek bankowy odpowiedni dla rodzaju wpłaty (dla poręczeń lub zabezpieczeń):

Tytuł wpłaty Numer rachunku
Poręczenia majątkowe 16 1320 0022 0336 0000 0000 7480
Zabezpieczenia majątkowe 86 1320 0022 0336 0000 0000 7481


c) Wpłat gotówkowych zabezpieczeń i poręczeń majątkowych w walutach obcych EUR, GBP i USD można dokonać wyłącznie w placówkach Banku Pekao S.A.

Wypełniając blankiet wpłaty waluty obcej, jako odbiorcę należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego oraz rachunek bankowy odpowiedni dla wpłacanej waluty z tabeli poniżej.

Wykaz rachunków bankowych dla wpłat gotówkowych w walutach obcych:

Waluta Tytuł wpłaty Numer rachunku
EUR Poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe 62 1240 6957 0978 0000 0000 0599
GBP Poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe 67 1240 6957 0789 0000 0000 0356
USD Poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe 41 1240 6957 0787 0000 0000 0439

 

Przy wpłatach gotówkowych jako odbiorcę należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego, nie wolno wpisać Prokuratura Okręgowa w Płocku


Więcej informacji dotyczących wpłat gotówkowych znajdziesz tutaj [PDF]

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie