Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Jesteś tutaj: Strona główna Rzecznik Prasowy i jego serwis Sprostowania Sprostowanie

Sprostowanie

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24 ostatnia zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 1136) zwracam się o zamieszczenie w terminie zakreślonym art. 32 cyt. ustawy sprostowania niezgodnych z faktami stwierdzeń zawartych w artykule Małgorzaty Kolińskiej-Dąbrowskiej z dnia 6 marca 2012 roku pod tytułem „Komornik usprawiedliwiony” w zakresie przypisywania mediom, a konkretnie autorce artykułu, zainicjowania organów prokuratury do podjęcia działań prawnych w śledztwie prowadzonym przeciwko komornikowi sądowemu, podejrzanemu o niedopełnienie obowiązków w toku postępowania egzekucyjnego, wskutek czego doszło do zajęcia pieniędzy należących do osoby niebędącej dłużniczką.

Powyższy komentarz zawiera nieprawdziwe informacje dotyczące biegu postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Sochaczewie Ds 2301/12, które stawiają w niekorzystnym świetle instytucję prokuratury jako organu ochrony prawnej.
W związku z tym wnoszę o opublikowanie sprostowania następującej treści:
Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że „sprawę prokuratura wznowiła po moim artykule (autorki artykułu) i gdy zainteresował się nią Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości”.  W rzeczywistości Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie uwzględniła zażalenie pokrzywdzonej na decyzję o umorzeniu śledztwa i podjęła postępowanie w dniu 29 listopada 2012 roku, a zatem na miesiąc przed opublikowaniem pierwszego artykułu Pani Małgorzaty Kolińskiej- Dąbrowskiej z dnia 31 grudnia 2012 roku pt. „Wszyscy są odwróceni”.
Nieuprawnione jest także twierdzenie, że kwestię konieczności jak najszybszego naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonej, poprzez zwrot zabranych przez komornika pieniędzy, zauważył dopiero Minister Sprawiedliwości (wystąpienie z dnia 24 stycznia 2013 roku). W rzeczywistości Prokurator Rejonowy w Sochaczewie już w dniu 11 stycznia 2013 roku działając w imieniu i na rzecz pokrzywdzonej, skierował do Sądu Rejonowego w Sochaczewie powództwo o zapłatę. Powyższa reakcja wskazuje, że prokurator, niezależnie od postępowania przygotowawczego uznał za uzasadnione i konieczne udzielenie pokrzywdzonej pomocy prawnej w niezwłocznym odzyskaniu wyegzekwowanych bez podstawy prawnej oszczędności.

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie